Vil kurse mannsdominerte yrker

Publisert

– De viktigste funnene er at det ser ut til at det er relativt greit å være åpen i Bergen Kommune, sier nestleder i LLH Bergen og Hordaland, Torill Jørgensen Frøise til Blikk Nett, etter at en undersøkelse blant arbeidstakere ble lagt fram i dag. – Samtidig ser vi at det er store variabler. Det er blant annet en tredjedel som svarer at de er usikre på holdninger på arbeidsplassen. Lhbt har kanskje ikke vært et tema før på arbeidsplassen, og derfor er det nok mange som ikke har noen meninger om problemstillingen. Rapporten viser at det innen typiske mannsdominerte yrker, som for eksempel brannetaten, er mer negative holdninger enn for eksempel innen helsesektoren.– Det var egentlig forventet, men det var overraskende at det var såpass lite kunnskap innen skolevesenet, sier Jørgensen Frøise. – LLH Bergen og Hordaland hadde kursing av skole- og barnehageansatte i mai i år, omtrent på samme tid som denne undersøkelsen ble sendt ut i kommunen. Jeg tror at hvis vi gjennomfører samme undersøkelse igjen om et halvt år, så vil vi få resultater som ser mer positive ut.

– Får LLH Bergen og Hordaland mange forespørsler om kursing?

– Ikke så mange som vi hadde håpet på. Men nå har vi planer om å tilby kursing til blant andre brannetaten. De trenger virkelig den verktøykassa vi kan tilby for å kunne håndtere dette temaet. Det er ikke bare bare for en leder å begynne å snakke om lhbt hvis en ikke har ordforrådet. Undersøkelsen viser at mange fortsatt anser seksuell orientering som en privatsak.– Det er mange som forbinder homofili kun med seksualitet, og at det derfor ikke hører hjemme som tema på arbeidsplassen. Der er det behov for en holdningsendring. LLH Bergen og Hordaland er veldig fornøyd med rapporten og ser frem til å ta tak i resultatene.– Rapporten er helt unik i både norsk og europeisk sammenheng, og vi er glade for at denne undersøkelsen også er laget for at en skal kunne bruke resultatene i andre storbyer i Norge, sier Torill Jørgensen Frøise.

Les også:

Rapport om arbeidslivet