Vil være en støttespiller

Publisert

LLH har hatt møte med likestillingsminister Solveig Horne og statsråden fikk en grundig innføring i utfordringene på lhbt-feltet. Skjevfordeling, kunnskap, lhbt-fokus i barnevernet og viktigheten av lokalt arbeid i LLHs regi var noen av temaene den nye Barne,- likstillings- og inkluderingsministeren fikk innføring i.– Jeg opplevde at Solveig Horne var opptatt av det vi hadde å fortelle og hun uttrykte forståelse for at LLH gjør et viktig arbeide, sier Bård Nylund, leder i LLH. Statsråden møtte Nylund og LLH-rådgiver Ingvild Endestad på bakgrunn av den siste ukas medieoppslag hvor Horne har blitt konfrontert med gamle twitter-meldinger, intervjuer og uttalelser. I forkant av valget uttalte Frp-politiker Horne også at partiet ønsker å kutte all støtte til lhbt-organisasjonene. Nå som Horne er i regjering og utpekt til statsråd for Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet har hun gjort det klart at det er regjeringsplattformens politikk som skal ligge til grunn for hennes arbeide som likestillingsminister.– Horne uttrykte i vårt møte at hun ønsker å være LLHs støttespiller i arbeidet fremover, og beklaget også tidligere uttalelser som har vært omtalt i media den siste uka, sier Nylund til Blikk Nett. I regjeringens politiske plattform ligger også en ny diskrimineringslov som vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle. Det gjør regjeringen ved å fremme forslag om en universell likestillings- og antidiskrimineringslov, i motsetning til den rødgrønne regjeringens diskrimineringslov (Prop. 88L) som Stortinget vedtok 11. juni 2013, hvor vernet for lesbiske, homofile og bifile ble utvidet til alle samfunnsområder, med unntak for familieliv og personlige forhold. Når den nye regjeringen foreslår en universell diskrimineringslov blir det godt mottatt av LLH.– LLH har hele tiden ment at det er mest hensiktsmessig å ha alt samlet i en lov, og det er det jeg oppfatter at regjeringens diskrimineringslov ønsker, og det er helt i tråd med våre ønsker. Det er jeg veldig fornøyd med, sier Bård Nylund til Blikk Nett.