Vilde og Vemund til Kenya

Publisert

For tredje år på rad arrangerer Skeiv Ungdom og Gay and Lesbian Coalition of Kenya (GALCK) en utveksling mellom de to organisasjonene. I august kommer to kenyanske utvekslingsdeltakere fra GALCK til Norge for å tilbringe høsten og vinteren sammen med Vilde Kristiane Wist Stordahl (20) og Vemund Kulleseid Nilsen (21) i Skeiv Ungdom.

(In)Visibility - Interseksjonalitet

I første utveksling jobbet et team på fire sammen om problemstillingen hatmotivert vold i Norge og Kenya. I forrige runde jobbet gruppa med temaet seksualitet og spiritualitet. I år vil fokuset være på interseksjonalitet, det å leve med flere minoritetstilhørigheter på en gang. – Jeg ble kjempeglad da jeg fikk vite at jeg ble valgt ut til å være deltager. Jeg føler meg veldig heldig som skal få være med på et så spennende prosjekt. Samtidig er det mye å sette seg inn i, og jeg må nok bruke en del tid på å bli kjent med organisasjonen og prosjektet, sier Vilde Kristiane Wist Stordahl. Vilde studerer psykologi i Trondheim og selv om hun ikke har bakgrunn fra Skeiv Ungdom har hun tidligere vært aktiv i forskjellige frivillige organisasjoner, blant annet Operasjon Dagsverk og Amnesty Internationals studentnettverk . – Jeg søkte fordi jeg ville ta et friår som jeg ville bruke på et spennende prosjekt, og da kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg! Det er jo en fantastisk mulighet til å få gjort arbeid som betyr noe, både i Norge og i Kenya. Vemund er et kjent ansikt i organisasjonen, som leder i Skeiv Ungdoms største lokallag, Oslo og Akershus, før det økonomiansvarlig og nå også frivillig samtaleleder i skoleprosjektet Restart. I tillegg til dette har Vemund erfaring fra en rekke andre frivillige organisasjoner. Vemund studerer økonomi og administrasjon på Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås. – Jeg har vært aktiv i Skeiv Ungdom lenge, og har fulgt med gjennom to spennende utvekslinger. Da jeg så utlysningen, tenkte jeg at dette var et tema jeg ville engasjere meg i. Jeg gleder meg til å sette meg inn i temaet og bidra til at Skeiv Ungdom blir bedre på inkludering, samtidig som at det blir spennende å jobbe med internasjonale bistandsorganisasjoner og relevante samarbeidspartnere, sier Vemund som gleder seg til å bli kjent med de andre deltagerne. – Jeg håper og tror vi kommer til å samarbeide bra. I tillegg blir det selvfølgelig veldig spennende å drive organisasjons- og prosjektarbeid på fulltid, spesielt den tiden vi skal være i Kenya. Jeg er klar til å sette i gang.

Et viktig tema

Heidi Leona Norum er koordinator for utvekslingen. Hun ser behovet for at organisasjonene jobber for å bli mer inkluderende i forhold til alle interseksjoner. – Gjennom prosjektet «(In)visibility» ønsker vi å se på interseksjonalitet, det å leve med flere minoritetstilhørligheter. Vi ønsker å se på mulige utfordringer og fordeler med å ha flere minoritetstilhørigheter på en gang. Kanskje kan det gjøre en mer usynlig? Kanskje kan det gjøre at man kommer inn i et eget miljø som representerer akkurat det interseksjonen man selv tilhører, som kan være en styrke, sier Norum. En av målsetningene til prosjektet er å styrke Skeiv Ungdom og GALCK slik at de blir inkluderende organisasjoner som har rom for alle slags mennesker. En annen målsetning er å utfordre internasjonale organisasjoner som driver utviklingsprosjekter i det globale sør med et interseksjonelt perspektiv, hvordan inkludering, eller manglende inkludering, av interseksjonalitet påvirker muligheter eller ekskludering for de som er i målgruppen til disse prosjektene. – Vi er stolte over å ha fått mange gode søkere, og intervjukomiteen hadde en vanskelig jobb med å velge ut kandidatene. Vi har funnet to kandidater som vi tror vil utfylle hverandre godt, både med tanke på kompetanse og erfaringer, men også personlige kvaliteter. Jeg har stor tro på at Vemund og Vilje vil gjøre en flott innsats fremover, og ønsker dem lykke til, avslutter Norum.