Vold i nære relasjoner

Publisert

Forrige uke lanserte regjeringen en ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner. I handlingsplanen blir det lagt vekt på særlige tiltak rettet mot lhbt-gruppen. Tiltakene i handlingsplanen skal starte opp i 2012. LHBT-senteret får oppgaven med å kartlegge lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. – Vi utlyser en forskningsrapport for å få mer kunnskap om vold i nære relasjoner i denne gruppen, sier Hanne Grasmo, prosjektleder hos LHBT-senteret. Grasmo legger vekt på at det ikke bare er parforhold som skal kartlegges. Nære relasjoner inkluderer både familie, foreldre og barn i tillegg til partnere.

Spesielt voldsutsatt

NOVA-rapporten, Vold og overgrep mot barn og unge, fra 2007, viste at mange unge lesbiske og homofile tenåringer oppga å ha vært utsatt for vold fra egne foreldre. Blant heterofile tenåringer var andelen som oppga å ha opplevd hjemmebasert vold, to prosent av jentene og tre prosent av guttene. Blant lesbiske, bifile, homofile og transungdommer var andelene fire ganger større. Regjeringens kartleggingen skal inkludere omfang, særpreg, situasjoner, konsekvenser og behov for hjelp og beskyttelse. Kartleggingen skal omfatte både barn og voksne. At regjeringen nå belyser et behov for særlige tiltak rettet mot lhbt-gruppen er i takt med funn som er gjort internasjonalt. Antall registrerte tilfeller av vold i homofile parforhold i USA har økt betraktelig, det viste en rapport som ble lagt fram i 2000. Rapporten, utgitt av National Coalition of Anti-Violence Programs, viste at det i 2000 ble rapportert 4 048 tilfeller av vold i homofile parforhold, mot 3 120 tilfeller året før. Det utgjør en økning på 29 prosent. En kanadisk undersøkelse fra 2004 viste at vold i nære relasjoner var dobbelt så vanlig hos homofile par som hos heterofile, 15 prosent mot syv prosent.

Rus og vold

Om lhbt-gruppen er overrepresentert på statistikken her hjemme får vi svar på når kartleggingsstudien er klar i løpet av året. Det man vet er at det er flere faktorer som spiller inn når vold i nære relasjoner oppstår, spesielt hos lhbt-gruppen. – Mange lever under et sterkt press, blant annet fra familien eller i jobbsammenheng, og det kan igjen føre til problemer i parforholdet. Men det ligger ikke noen automatikk i dette. Mange har gode parforhold nettopp fordi de har gått så mange runder med seg selv, og kanskje også med partneren innen de etablerer et forhold. – Et annet aspekt vi vet en del om når det gjelder vold i nære relasjoner er at det er en høyere forekomst av rus i lhbt-gruppen, og rus har som vi vet ofte sammenheng med vold.