– Voldtekt er ikke sex

Publisert

– I dommen har man koblet seksuell orientering og lyst opp mot voldtekt. Det er problematisk, sier Ingvild Endestad i LLH. En 36 år gammel mann er i Follo tingrett dømt til fengsel i to år og ni måneder for en sovevoldtekt av en kvinne i Ski. Et skjerpende element var at kvinnen er lesbisk.Follo tingrett sier dermed at det er et større traume for en lesbisk enn en heterofil kvinne å bli voldtatt av en mann.

Legning ikke relevant

Offeret uttalte nylig til Aftenposten at hun ble svært overrasket da legningen hennes ble gjort til et poeng i retten, og at det ble helt feil for henne at hennes seksuelle orientering ble trukket inn i saken. Både kommunikasjonsrådgiver i LLH, Ingvild Endestad, og Aps stortingsrepresentant, Anette Trettebergstuen, har vært tydelig kritiske til dommen i en rekke medier. De stiller seg begge uforstående til at det dras en kobling mellom ekstrem voldsutøvelse og overgrep til fri og samtykkende sex, og til at traumer kan graderes etter seksuelle preferanser.– I denne dommen har man koblet seksuell orientering og lyst opp mot voldtekt. Det er det problematiske her. Kvinnen ble utsatt for en sovende voldtekt. Hva hun ønsker og praktiserer i en samtykkende situasjon har ikke noe med saken å gjøre. Det at retten trekker dette inn i bildet, fremstår som gammeldags og kunnskapsløst, sier Endestad til Blikk nett.

Ikke hatmotivert

Selv om Endestad tenker at intensjonen med dommen var god, mener hun likevel at det er en god intensjon som har gått fryktelig galt.– Hvis man snur situasjonen på hodet, ville det da vært mindre ille hvis kvinnen var bifil eller heterofil? Det ligger et moralsk aspekt her som er problematisk. Det eneste tilfellet hvor legningen til den utsatte kvinnen hadde vært relevant, var hvis voldtekten var hatmotivert. Det hadde vært skjerpende. Dommen sier ingenting som tyder på dette, sier hun. Endestad tror ikke denne saken kommer til å skape presedens for lignende saker.– Nei, basert på reaksjonene som har kommet så langt, så tror jeg ikke det. Jeg tror heller denne dommen vil bidra til å skape en debatt om hvilket grunnlag slike dommer er basert på, når man ser kunnskapsløsheten i denne slutningen, forklarer hun. Satt på spissen, mener LLHs kommunikasjonsrådgiver at dommen gir inntrykk av at heterofile kvinner tåler voldtekt bedre enn lesbiske kvinner.– Ja, i prinsippet gjør den det. Slutningen er hårreisende og det er faretruende at man legger vekt på seksuell orientering i en sånn sak.

Domstol på ville veier

Anette Trettebergstuen har uttalt følgende om dommen til Aftenposten:– Her har domstolen gått seg vill. Voldtekt er ekstrem vold, uavhengig av offerets legning. Jeg synes det er helt utrolig at domstolen dermed mener det altså ville vært en nyanse mindre traumatisk for en heterofil kvinne basert på seksuelle vaner, sier Trettebergstuen, som mener inntrykket dommen etterlater er at noen kan tåle voldtekt bedre eller dårligere enn andre.