BLIKKS PARTIGUIDE 2021

Rauand Ismail.
Rauand Ismail.

– MDG vet at kampen for likestilling ennå ikke er over

Rauand Ismail, stortingskandidat og nestleder i Oslo MDG, svarer på vegne av Miljøpartiet De Grønne.

Publisert Sist oppdatert

I denne artikkelserien har Blikk stilt 7 spørsmål til representanter fra 9 ulike stortingspartier, for å veilede både streite og skeive velgere skjennom noen av de viktigste sakene i årets skeive valgkampsesong. Les mer ved å klikke på «Blikks partiguide» over.

.

Hvorfor skal skeive velgere stemme MDG?

– MDG vet at kampen for likestilling ennå ikke er over, både i Norge og globalt. Vi er et sexpositivt parti og kan være stolte over å ha blitt kåret av Sex og politikk til det partiet med best politikk om seksuelle rettigheter. Vi vil løfte frem skeive stemmer i kampen for likestilling og sette søkelys på urettferdighet og diskriminering mot skeive som fortsatt finnes i samfunnet vårt. Vi ønsker et samfunn der alle kan være seg selv uten å føle seg utrygge, utstøtte eller usynlige på grunn av sin seksualitet eller kjønnsuttrykk.

– Et viktig steg mot et slikt samfunn er å innføre et tredje juridisk kjønn. Vi vil også at skeive temaer skal bli en del av skolevesenet, slik at barn fra tidlig av blir kjent med og lærer toleranse for mangfoldet i samfunnet vårt. Vi vil at det offentlige Norge skal gjennomføre et kompetanseløft om skeive temaer slik at alle som i kraft av sin stilling møter skeive personer har nødvendig kompetanse til å gi støtte.

– MDG vil også at Norge skal ta en større rolle i det internasjonale arbeidet for å beskytte menneskerettighetene til skeive folk i hele verden, og jobbe for at lovforbudet mot sex mellom folk av samme kjønn skal oppheves i hele verden.

Konverteringsterapi

Hvor stiller ditt parti seg i spørsmålet om forbud mot konverteringsterapi, og er dere fornøyde med dagens lovforslag?

– MDG mener konverteringsterapi må bli fullstendig forbudt. Vi mener at regjeringens lovendring som åpnet for at konverteringsterapi kunne være tillatt for de over 16 år i praksis er en tillatelse til at unge mennesker kan bli systematisk utsatt for psykisk mishandling som bryter med menneskeverdet. Religionsfrihet er ingen unnskylding for slik oppførsel, og tilhører ikke i Norge i 2021.

Transpersoners behandlingstilbud

Vil ditt parti prioritere den planlagte desentraliseringen av helsetilbudet for personer med kjønnsinkongruens?

– Ja. MDG vil at de nasjonale faglige retningslinjene for behandling av transpersoner implementeres, og at dette inkluderer en reell og hensiktsmessig desentralisering av behandlingen til de regionale sentrene for kjønnsinkongruens.

Hatkriminalitet

Vil ditt parti bevilge mer penger og ressurser til bekjempelse av hatkriminalitet mot skeive og skeive minoriteter?

– Ja. Skeive er blant de gruppene i samfunnet som systematisk er mer utsatt for krenkelser og hatytringer, og jobber for bedre rettsbeskyttelse for de som er utsatt for dette. Bekjempelse av hatkriminalitet er en prioritet i MDG sin kriminalpolitikk. Vi vil øke politiets ressurser til å etterforske hatkriminalitet og støtte organisasjoner som jobber mot hatprat, rasisme og diskriminering.

Regnbuefamilier

Hvordan stiller ditt parti seg til en kjønnsnøytral «pater est»-lov? Og er det positivt at et barn har mer enn to foreldre?

– Alle familier er forskjellige, og MDG anser det som nødvendig at vi skal ha mer aksept for et mangfold av familiekonstellasjoner. MDG støtter en kjønnsnøytral “pater-est”- lov og at barn kan ha mer enn to juridiske foreldre.

Unge skeive

Hvordan vil ditt parti jobbe for at unge skeive skal få tilstrekkelig informasjon og oppfølging av skoleverket?

– Skeive har i mange år blitt møtt med intoleranse, fordommer, feilinformasjon og stillhet. For å oppnå et reelt likestilt samfunn der skeive kan føle at de tilhører og være seg selv fra ung alder, må skoleverket ha mer åpenhet og kompetanse om mangfoldet av seksualitet, relasjoner og kjønnsuttrykk. MDG vil styrke undervisningen i positiv seksualitet, grensesetting og normkritikk i barnehage, grunn- og videregående skoler, samt relevante profesjonsutdanninger.

– Vi mener at alle som jobber med barn må utdannes i normkritikk. Pedagoger skal være bevisste på – og stimulere til refleksjon om – kjønnsroller og likestillingsspørsmål i det daglige. Barn og unge må lære om grensesetting, grenseoverskridende atferd og positive seksuelle relasjoner, men også kjønnsroller, likestillingsspørsmål og forebygging av voldtekt.

Psykisk helse

Hvordan vil ditt parti jobbe for å bedre skeiv psykisk helse?

– Et bedre psykisk helsetilbud er en av hovedsatsingene i vår helsepolitikk. Psykiske lidelser er en av vår tids store folkesykdommer, og skeive er overrepresenterte i disse tallene. Vi vil styrke skolehelsetjenesten og helsesøsterordningen slik at unge skal få et bedre psykisk helsetilbud, og gjennomføre et kompetanseløft om skeive temaer hos alle de som i kraft av sin stilling kommer i kontakt med unge skeive, inkludert lærer, helsesøstere og annet helsepersonell. Tidlig innsats for å forebygge psykiske lidelser og utenforskap er en viktig del av vår helsepolitikk.

Asylpolitikk

Ønsker ditt parti å ta imot flere skeive asylsøkere? Og hva vil dere gjøre med dagens krav om bevis på to års ekteskap eller samboerskap – et krav som viser seg å være vanskelig for asylsøkere fra land som ikke tillater likekjønnet ekteskap eller samboerskap?

– Vi vil styrke kompetansen hos utlendingsforvaltningen i LHBTI+-spørsmål og sikre mulighet til å søke asyl i Norge for mennesker som flykter på grunn av sin kjønnsidentitet eller seksuelle legning. Dersom kravet om to års ekteskap eller samboerskap på urettferdigvis hindrer skeive asylsøkere å få innvilget asyl, vil vi fjerne det kravet.

Powered by Labrador CMS