Meninger

– La oss synliggjøre utfordringene skeive med etnisk minoritetsbakgrunn opplever i Norge

– Det er et utbredt syn at Norge er et likestilt samfunn, der ulike minoritetsgrupper har frihet til å leve ut livene sine uten å stå i fare for diskriminering og forfølgelse, skriver Esra Ummak, førsteamanuensis ved VID vitenskapelige høgskole.

Esra Ummak.
Esra Ummak.
Publisert Sist oppdatert

Denne måneden feirer lhbt+-miljøet fremskrittene som har blitt gjort for likestilling, verdighet og økt synlighet for skeive. Men Pride er også en mulighet vi har til å belyse utfordringene som ligger foran oss.

Det er et utbredt syn at Norge er et likestilt samfunn, der ulike minoritetsgrupper har frihet til å leve ut livene sine uten å stå i fare for diskriminering og forfølgelse.

Diskriminering og stigma

Vi får et annet inntrykk når vi ser på den høye forekomsten av psykiske problemer i den skeive befolkningen, opp mot den lavere forekomsten hos heterofile. Denne overrepresentasjonen kommer mest sannsynligvis som et resultat av å være utsatt for fordommer, diskriminering og stigma. Dette skaper et stressende sosialt miljø, som øker sjansene for å slite psykisk.

Det å være skeiv kommer fortsatt med en viss grad av sosialt stigma i Norge, og i tillegg kan andre minoritetsmarkører, som det å være en rasialisert eller etnisk minoritet, virke sammen med den skeive minoritetsmarkøren, og påføre mer stress på individet det gjelder. På denne måten kan det å ha flere minoritetsidentiteter føre til en forsterket opplevelse av diskriminering, kulturelle bias og sosialt stigma.

Dobbel diskriminering

Sammen med to kollegaer har jeg undersøkt hvordan skeive kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn har det i Norge.

Undersøkelsene våre viser at det å være både seksuell og etnisk minoritet skaper grunnlag for en unik opplevelse av ekskludering og marginalisering hos informantene våre. De opplevde både diskriminering fra den etniske majoriteten i Norge, og fra etniske minoritetsgrupper. Slike opplevelser begrenset muligheten for tilhørighet hos disse kvinnene.

Ekskludering foregikk både i kontakt med (det hvite og heterofile, i.e., norwegian ethnocentrism) majoritetssamfunnet, men også i kontakt med deres egne minoritetsmiljøer.

Selv om likestilling, inkludering og mangfold er karakteristikker som er sterkt forbundet med det norske samfunnet, viser både regjeringsrapporter og undersøkelsene våre at heteronormativitet og rasisme kan fungere som betydelige stressfaktorer blant skeive kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge.

Vi ønsker å bidra til å skape mer kunnskap og samtale rundt problemene seksuelle og etniske minoriteter opplever, og vi oppfordrer til at psykososiale tiltak tilpasses de spesifikke behovene denne gruppa har.

Powered by Labrador CMS