Nasjonalister protesterte på sidelinjene under den polske byen Krakóws Equality March i 2018.
Nasjonalister protesterte på sidelinjene under den polske byen Krakóws Equality March i 2018.

Er dette begynnelsen på slutten for Polens «lhbt-frie soner»?

Etter EU-kommisjonens søksmål og EU-parlamentets vedtak om likebehandling av likekjønnede par, opphever flere polske regioner sine «lhbt-frie soner».

Publisert Sist oppdatert

Et flertall i EU-parlamentet har stemt for å støtte et vedtaksutkast som anerkjenner likekjønnede ekteskap og registrerte partnerskap i alle EU-land.

387 representanter i EU-parlamentet stemte for å støtte vedtaket, 161 stemte mot, mens 123 representanter avsto fra å stemme.

Vedtaket understreker at likekjønnede par og partnere skal behandles likt som heteroseksuelle, og at ekteskap og partnerskap inngått i ett EU-land burde anerkjennes i alle EU-land.

Ikke uventet nekter Ungarn å forholde seg til det nye vedtaket. Ungarns justisminister, Judit Varga, kaller det «et fullstendig ubegrunnet politisk vedtak».

I Polen derimot har EU-vedtaket ført til splittelse. Regionen Swiety Krzyz i det sørlige Polen, avgjorde enstemmig å fjerne merkelappen som «lhbt-fri sone» onsdag i forrige uke, ifølge Associated Press.

Vraker merkelappen

Ledere i Swiety Krzyz-regionen uttalte i 2019 at den såkalte «lhbtq+ideologien» truet kristne tradisjoner både i Polen og resten av Europa. Swiety Krzyz har nå erstattet det gamle vedtaket med en ny bestemmelse, som understreker familiers rett til å oppdra barn i tråd med egen tro.

Swiety Krzyz var den første polske regionen til å løsrive seg fra betegnelsen som «lhbt-fri sone». Siden 2019 har mer enn 100 polske byer og kommuner vedtatt den symbolske resolusjonen. Mange av disse lover å motsette seg «politisk korrekthet homopropaganda» og «seksualisering av polske barn», ifølge en rapport fra Europarådet.

Bart Staszewski, filmskaper og medgrunnlegger av Likestillingsmarsjen i naboregionen Lublin, mener avstemningen representerer en «stor dag for Polen og stor suksess for aktivister og sivilsamfunn.»

«Jeg er virkelig rørt», uttalte Staszewski til AP.

Lhbt+rettigheter er «ødeleggende for mennesket»

Innføringen av «lhbt-frie sonene» ble støttet av Polens regjerende parti (PiS), og har de siste årene ildnet opp under hat mot lhbt+befolkningen. PiS-ledere har omtalt homofile og transpersoner som «pedofile» og «en trussel mot nasjonen».

Landets president Andrzej Duda har hevdet at lhbt+rettigheter er «ødeleggende for mennesket» og «verre enn kommunismen». I mars kunngjorde Duda planer om å forby adopsjon for likekjønnede par, og politiet har begynt å slå ned på offentlige protester mot den intensive anti-lhbt-politikken.

Det har i Polen vært lovlig å håndheve de «lhbt-frie sonene», noe som har forverret det homofobe klimaet landets skeive befolkning allerede lever under.

Under Polens første prideparade i byen Białystok for to år siden, ble det kastet steiner og flasker mot deltakerne. Samme år løp en mann gjennom Warszawas likestillingsmarsj i Wrocław, mens han forsøkte å knivstikke de oppmøtte.

Anklaget for brudd på menneskerettigheter

Aktivister har oppfordret EU til å innføre sanksjoner mot Polens «lhbt-frie soner», som nå omfatter en tredjedel av landets regioner. Den globale skeive rettighetsorganisasjonen All Out leverte i september 2020 en begjæring hvor de oppfordret EU til å tvinge Polen til å «respektere prinsippene for toleranse og ikke-diskriminering». Over 340 000 mennesker signerte angivelig begjæringen.

EU svarte i mars med å erklære seg som en «lhbt-frihetssone». De kunngjorde senere et søksmål mot Polen og Ungarn, med trussel om økonomiske sanksjoner, dersom landene ikke gjeninnførte diskrimineringsvernet for lhbt+befolkningen og opphevet de såkalte «lhbt-frie sonene».

EU anklager polske ledere for å ha brutt artikkel 2 i Den europeiske unions traktat, som gir mandat til «respekt for menneskeverd, frihet, demokrati, likestilling, rettsstat og respekt for menneskerettigheter, inkludert rettigheter for personer som tilhører minoriteter.»

Ikke overbevist om endring

Regionen Malopolskie har etter mye diskusjon også valgt å fjerne bestemmelsen om å være «lhbt-fri». Malopolskie er den største provinsen i Polen, og er hjem til over 3,4 millioner mennesker, blant annet innbyggerne i landets nest største by, Kraków.

Flere frykter imidlertid at lovendringen ikke vil føre til noen reelle endringer for lhbt+befolkningen.

«Erklæringen om Malopolskie som «lhbt-fri sone» fra 2019 er ikke opphevet, det er rom for ytterligere diskusjoner og tolkninger», skriver Tomasz Urynowicz, tidligere rådmann i den polske konservative politiske alliansen Zjednoczona Prawica, på Twitter.

Malopolskie -leder, Jan Duda, som også tilfeldigvis er far til president Andrezj Duda, hevdet at anti-lhbt-lovgigningen «har blitt misforstått».

«Vi kan ikke simpelthen nekte for det som ble sagt i 2019», sier Jan Duda til Reuters.

Powered by Labrador CMS