Barents Pride 2018. Foto: Reidar Engesbak.
Barents Pride 2018. Foto: Reidar Engesbak.

Nye overgrep i Tsjetsjenia

De nye rapportene om overgrep, arrestasjoner og tortur av skeive i Tsjetsjenia har opprørt en hel verden. Nå skal Den norske Helsingforskomités krisefond bistå ofrene for menneskerettighetsovergrepene.

Publisert

De nye rapportene om overgrep, arrestasjoner og tortur av skeive i Tsjetsjenia har opprørt en hel verden. Nå skal Den norske Helsingforskomités krisefond bistå ofrene for menneskerettighetsovergrepene.

Lokale menneskerettighetsforsvarere melder om at mer enn 40 mennesker har blitt arrestert i Tsjetsjenia og at minst to har mistet livet som følge av tortur. Det melder Den norske Helsingforskomité.

– Vi har fått meldinger om situasjonen i en tid nå, og vi har brukt en del tid på å forstå hva som faktisk skjer, samt ettergå opplysningene vi har mottatt, sier Mina Skouen, seniorrådgiver på LHBTIQ og menneskerettigheter i Den norske Helsingforskomité.

Det var i april 2017 at den massive forfølgelsen av LHBT-personer begynte i Tsjetsjenia. Siden den gang er mer enn 150 personer drevet på flukt utenfor Russland, og et ukjent antall er drept av tsjetsjensk politi og egne familier. Forfølgelsen stoppet aldri. Det man ser nå ser ut til å være nye arrestasjoner basert på antakelse om seksuell orientering.

Dramatiske følger

For Den norske Helsingforskomité er det viktig å være i tett og hyppig kontakt med lokale aktivister og miljøet i Russland og Tsjetsjenia.

Mina Skouen. Foto: Den norske Helsingforskomité.
Mina Skouen. Foto: Den norske Helsingforskomité.

– Samarbeidet med de som jobber i felt er noe vi bruker mye tid på. Den siste uken har vi vært i kontakt med en rekke ulike kilder for å få så god oversikt som mulig.

– Hvordan ser situasjonen ut akkurat nå for skeive i Tsjetsjenia?

– Ut ifra opplysninger vi har fått fra våre kilder i Russland og Tsjetsjenia er det nå en ny bølge arrestasjoner av lhbt-personer. Den generelle forfølgelsen av skeive har vedvart siden den startet i 2017, men det som er nytt nå er at man har gjenopptatt arrestasjonene, og følgene er dramatisk slik Den norske Helsingforskomité ser det, sier Skouen.

Foto: Reidar Engesbak.
Foto: Reidar Engesbak.

Redde og isolerte

Wikshåland Skouen forteller at informantene de er i kontakt med lever i konstant frykt.

– Mange er redde for å snakke med oss. De er redd for at det internasjonale fokuset skal legge hinder for dem, for eksempel muligheten for å kunne reise ut av landet. Når verdens søkelys er rettet mot Tsjetsjenia får det konsekvenser, som for eksempel muligheten for å kunne reise utenlands som enslig ung mann. Hvis det er et stort antall unge enslige menn som plutselig vil reise ut av republikken, vil myndighetene spørre seg hvorfor, sier Skouen og legger til at flere oppgir å ha fått ødelagt reisedokumentene sine av myndighetene når de løslates

– Uten reisedokumenter er det nær sagt umulig å komme seg noe sted.

Igor Kochetkov i Russian LGBT Network. Foto: Reidar Engesbak.
Igor Kochetkov i Russian LGBT Network. Foto: Reidar Engesbak.

Rykter og konsekvenser

En sak er hvor mange det er som nå er arrestert under den nye bølgen. For Den norske Helsingforskomité er det viktig å ha et større perspektiv også.

– Akkurat hvor mange som fortsatt sitter fengslet, og hvor mange som er sluppet fri, er det vanskelig å si nøyaktig. Poenget er at de alle lever under et umenneskelig press, både fra myndighetene og fra egen familie. Frykten for å bli arrestert er også høyst reell og historiene vi har hørt om hva som foregår i fengslene, hvor det fortelles om grov tortur og overgrep, fører til ytterligere frykt.

Den nye bølgen arrestasjoner kan føre til panikk i det skeive miljøet i Tsjetsjenia.

– Det skal ikke mer til enn at noen mistenker deg for å være skeiv, eller et rykte som går, før du risikerer å bli utsatt for forfølgelse, både fra ulike myndigheter, politi og egen familie.

Forakt og menneskerettighetsbrudd

Nyhetene fra Tsjetsjenia har gått verden rundt og situasjonen engasjerer det internasjonale lhbt-miljøet. Mange spør seg hva norske myndigheter gjør.

– Norske myndigheter må fortsette det arbeidet de allerede gjør. I tillegg er det viktig å ta opp situasjonen i møte med andre land slik at man stiller helt konkrete krav til Russland, sier Skouen og legger til at i november i fjor påkalte Norge og femten andre OSSE-deltakerland «Moskvamekanismen» overfor Russland. En rapport som medførte en uavhengig gransking av påstandene om grove brudd på menneskerettighetene i Tsjetsjenia.

– Rapporten som kom i desember konkluderer med at det ikke er tvil om at grove overgrep har funnet sted mot lhbt-personer, menneskerettighetsforkjempere og sivile i Tsjetsjenia. Det var også i desember at de første nyhetene om nye arrestasjoner nådde oss. Det bekrefter at russiske myndigheter viser en forakt for de internasjonale avtalene som de er en del av. Det er rystende med hensyn til hva dette faktisk betyr for menneskerettighetssituasjonen generelt i Russland og Tsjetsjenia.

Skouen får støtte av FRI-leder Ingvild Endestad, som lover at FRI vil fortsette arbeidet for skeive i Tsjetsjenia.

– Rapporten er sterk lesing og den inneholder mange gode anbefalinger til norske myndigheter som FRI kommer til å følge opp videre i samarbeid med Amnesty og Helsingforskomiteen sier Endestad.

Russian LGBT Network

Igor Kochetkov i organisasjonen Russian LGBT Network, bekrefter opplysningene Den norske Helsingforskomité har fått

«Forfølgelsen av kvinner og menn mistenkt for homoseksualitet har pågått hele tiden, det eneste som er endret er omfanget,» sier Kochetkov i et intervju med The Guardian.

Russian LGBT Network ble i 2017 kåret til Årets helter av kampanjeorganisasjonen All Out for sitt arbeid med å hjelpe skeive tsjetsjenere å flykte. Russian LGBT Network har bistått en rekke flyktninger fra Tsjetsjenia og da Blikk møtte Igor Kochetkov da han var i Oslo i desember 2017 oppfordret han det internasjonale samfunnet til å opprettholde protestene mot overgrepene.

– Man skulle tro at myndighetene i Tsjetsjenia ville ta til seg de internasjonale protestene. Men tvert imot har myndighetene til nå vist at de ikke bryr seg, sa Kochetkov til Blikk.

Krisefond og bistand

Mange spør seg også hvordan sivilsamfunnet kan hjelpe. Amnesty International Norge har startet en kampanje rettet mot russiske myndigheter og president Vladimir Putin. Den norske Helsingforskomité har startet en innsamlingsaksjon som skal komme skeive fra Tsjetsjenia til gode.

– Helsingforskomiteens krisefond gir rask bistand til ofre for menneskerettighetsovergrep, med blant annet juridisk bistand, evakuering og medisinsk hjelp, sier Mina Skouen i Den norske Helsingforskomité.

Les mer her: